Informatie over een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)

Vragen over een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over:

 

Algemeen
 

1. Wat is een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)?
Een tweede elektriciteitsmeter achter uw aansluiting. Hiermee kunt u onafhankelijk van de andere meetpunten op deze aansluiting een eigen energieleverancier contracteren. 

2. Voor welke doelgroep is het extra meetpunt (secundair allocatiepunt) bedoeld?
Iedereen mag hier gebruik van maken, ongeacht welke aansluiting de klant heeft. Deze aansluitvorm wordt alleen aangeboden voor elektriciteit en niet voor gas. 

3. Wat zijn de voordelen van een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)?
Door een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) achter een aansluiting te maken, wordt het mogelijk om op één aansluiting meerdere energieleveranciers te contracteren. Hierdoor is het eenvoudiger om een aansluiting te delen en separaat te verrekenen. 

4. Wat is het verschil tussen een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) en een nieuwe aansluiting? 
Bij een nieuwe aansluiting wordt er een nieuwe verbinding met het elektriciteitsnet aangelegd, waarbij u zelf de benodigde capaciteit kiest. Voor deze aansluiting brengt uw netbeheerder eenmalige- en periodieke aansluitkosten in rekening. Bij een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) wordt geen nieuwe aansluiting aangelegd, maar een meter achter de bestaande aansluiting geplaatst. Hierbij blijft de capaciteit van de bestaande aansluiting ongewijzigd.

5. Wanneer kies ik voor een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) in plaats van voor een nieuwe aansluiting?
Als uw bestaande aansluiting voldoende capaciteit heeft, kunt u met een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) op een eenvoudige manier de aansluiting delen. Een nieuwe aansluiting kan nodig zijn als u extra capaciteit nodig heeft, maar hier zijn eenmalige- en periodieke kosten aan verbonden.

6. Welke aansluitcategorieën zijn geschikt voor een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)?
Voor alle aansluitcategorieën kan er een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) worden aangevraagd. 

7. Is mijn aansluiting geschikt voor een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)? 
In principe is elke aansluiting geschikt voor een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) als er voldoende ruimte in de meterkast is. Mogelijk moet de aansluitkast vervangen worden om de installatie van een extra meetpunt mogelijk te maken. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Gaat u naast het toevoegen van het extra meetpunt meer verbruiken of terugleveren? Dan is het verstandig om te controleren of uw aansluiting voldoende capaciteit heeft.

8. Is er een (extra) kabel nodig voor de aanleg van een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)?
Nee, voor de aanleg van een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) is geen extra kabel nodig.

9. Hoe weet ik welke EAN-code bij welk meetpunt (secundair allocatiepunt) hoort?
Hiervoor kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. De leverancier kan op basis van de laatste vier cijfers van het meternummer de juiste EAN-code identificeren in het Centrale Aansluit Register.

10. Hoe kan ik mijn extra meetpunt(en) (secundaire allocatiepunt(en)) herkennen?
Wij raden u aan bij de installatie van uw extra meetpunt (secundaire aansluitpunt) zelf een duidelijk te herkennen markering mee te geven aan elk meetpunt.

11. Zijn er regels over welke energieleverancier ik mag contracteren voor mijn extra meetpunt (secundair allocatiepunt)?
Nee, hier zijn geen regels over. U kunt dus zelf kiezen bij welke energieleverancier u elektriciteit wilt afnemen en ook aan welke (andere) leverancier u de opgewekte leverancier wilt terugleveren

12. Wat gebeurt er als een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) tijdelijk geen energieleverancier heeft?
Elk extra meetpunt (secundair allocatiepunt) moet voorzien zijn van een energieleverancier. Als dit niet het geval is, neemt de netbeheerder hierover contact op met de klant van de aansluiting (primaire allocatiepunt). Om afsluiting te voorkomen, moet de klant voor het extra meetpunt zo snel mogelijk een energieleverancier kiezen. De klant kan er ook voor kiezen om het extra meetpunt te laten verwijderen.

13. Wat gebeurt er met het extra meetpunt (secundair allocatiepunt) als ik ga verhuizen?
Tenzij anders overeengekomen, neemt de nieuwe eigenaar van de aansluiting het extra meetpunt (secundair allocatiepunt) op de aansluiting over. 

14. Wie kan mij helpen bij een storing op een aansluiting met extra meetpunten (secundaire allocatiepunten)?
Dit hangt af van de locatie van de storing. Zit de storing voor het overdrachtspunt, dus in het net van de netbeheerder? Bel dan het Nationaal Storingsnummer: 0800-9009 

Terug

 

Kleinverbruik aansluiting
 

1. Wanneer kan een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) handig zijn?
Onderstaande situaties zijn voorbeelden waarin een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) uitkomst kan bieden;

 • U wilt voor het terugleveren en afnemen van energie een andere energieleverancier contracteren. Dit is handig wanneer u bij een andere leverancier een hogere vergoeding krijgt voor het terugleveren van energie.
 • In geval van duurzame opwek: Als u op een dak zonnepanelen plaatst om zo elektriciteit op te wekken. Door een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) kunt u onafhankelijk van de dakeigenaar een energieleverancier kiezen om de opgewekte energie af te rekenen.
 • In geval van afname: een klant deelt zijn bedrijf/terrein met een andere partij. Ook de aansluiting wordt gedeeld, omdat dit voordeliger is qua kosten. Door middel van een extra meetpunt kan elke partij, onafhankelijk van elkaar, zelf een energieleverancier kiezen voor de levering van elektriciteit.
 • geval van een laadpaal: een klant heeft een laadpaal van een andere partij op zijn eigen terrein staan. Door een extra meetpunt kan de eigenaar van de laadpaal zelf zijn energieleverancier kiezen voor de levering van elektriciteit.

2. Hoeveel extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) mag ik hebben?
Op een kleinverbruikaansluiting mogen er maximaal 5 extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) zijn. 

3. Wat zijn de voorwaarden voor een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)?
In principe is elke bemeten aansluiting geschikt voor een extra meetpunt, maar er gelden wel een aantal voorwaarden voor het gebruik ervan:

 • Voor het extra meetpunt wordt geen aansluit- en transportovereenkomst afgesloten door de Netbeheerder. Wel worden alle extra meetpunten opgenomen in de aansluit- en transportovereenkomst van de aansluiting (primair allocatiepunt);
 • Als de aansluiting (primair allocatiepunt) buiten bedrijf wordt gesteld, komen de extra meetpunten automatisch te vervallen;
 • Als extra meetpunten moeten in dezelfde meterkast als de bestaande aansluiting (primair allocatiepunt) aangebracht kunnen worden;
 • Op een kleinverbruikaansluiting (tot 3 x 80 ampère) mogen er maximaal 5 extra meetpunten zijn;
 • Alle extra meetpunten worden gebruikt voor één WOZ;
 • De installaties achter de meetpunten mogen niet onderling met elkaar verbonden zijn;
 • Extra meetpunten worden niet gebruikt voor woonfuncties, zoals onderhuur;
 • Voor elk individueel meetpunt moet er een contract met een energieleverancier zijn.

4. Kan een andere partij gebruik maken van mijn aansluiting? 
Ja, met een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) kan dat. Het extra meetpunt, en dus ook de bijbehorende EAN-code, vraagt u zelf aan als gebruiker van de aansluiting. Houdt er rekening mee dat het extra meetpunt onderdeel wordt van uw contract. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de aansluiting als geheel, inclusief de extra meetpunten. U kunt de EAN-code van het extra meetpunt verstrekken aan de andere partij, zodat deze zelf een contract kan afsluiten met een energieleverancier naar keuze. De netbeheerder communiceert alleen met de klant van de aansluiting. Dit geldt bijvoorbeeld in situaties waarbij een van de extra meetpunten contractloos is. U bent zelf verantwoordelijk om eventuele derde partijen, die van zijn uw aansluiting gebruik maken, te informeren over communicatie vanuit de netbeheerder.

5. Mag ik mijn aansluiting delen met mijn buren? 
Een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) mag niet gebruikt worden voor bewoning en is alleen toegestaan binnen de grenzen van één WOZ . Dit is in het kadaster vastgelegd.

6. Wat is het tarief voor een extra meetpunt (secundaire allocatiepunt)?
De kosten zijn opgebouwd uit een eenmalig tarief voor het realiseren van het extra meetpunt (secundair allocatiepunt) en een periodiek tarief voor de meterhuur. De eenmalige kosten worden door uw netbeheerder in rekening gebracht, de periodieke kosten worden door de energieleverancier in rekening gebracht aan de contractant op het primair allocatiepunt.

Terug

 

Grootverbruik aansluiting
 

1. Wanneer kan een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) handig zijn?
Onderstaande situaties zijn voorbeelden waarin een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) uitkomst kan bieden;

 • U wilt voor het terugleveren en afnemen van energie een andere energieleverancier contracteren. Dit is handig wanneer u bij een andere leverancier een hogere vergoeding krijgt voor het terugleveren van energie.
 • In geval van duurzame opwek: Als u op een dak zonnepanelen plaatst om zo elektriciteit op te wekken.
 • In geval van afname: u deelt uw bedrijf/terrein met een andere partij. Ook de aansluiting wordt gedeeld, omdat dit voordeliger is qua kosten. Door middel van een extra meetpunt kan elke partij, onafhankelijk van elkaar, zelf een energieleverancier kiezen voor de levering van elektriciteit.
 • In geval van laadpalen: u heeft laadpalen van een andere partij op uw eigen terrein staan. Door een extra meetpunt kan de eigenaar van de laadpalen zelf zijn energieleverancier kiezen voor de levering van elektriciteit.

2. Hoeveel extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) mag ik hebben?
Bij een grootverbruikaansluiting is het aantal toegestane extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) vstgesteld op vijf. 

3. Wat is het verschil tussen de seriële en de parallelle variant?
De seriële variant maakt het mogelijk om extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) achter de bestaande aansluiting, op zelf gekozen plekken, in de klantinstallatie te installeren. De netbeheerder is bij de technische inrichting niet betrokken. In deze situatie werkt de klant alleen samen met zijn of haar meetbedrijf en installateur.
Voordat u de werkzaamheden laat uitvoeren is het verstandig de meetconfiguratie en eventuele installatieaanpassingen voor te leggen aan de netbeheerder.
De netbeheerder factureert in het geval van deze seriële variant ook niets en zal alleen de registratie en EAN-codes van de meetpunten regelen. De meeteisen bij deze variant zijn gebaseerd op de capaciteit van de installatie en niet van de aansluiting.
Bij de parallelle variant wordt er, naast het plaatsen van de extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) door de installatieverantwoordelijke en/of meetverantwoordelijke, ook een aanpassing gedaan aan de aansluiting (primair allocatiepunt). Voor de aanpassing aan het primaire allocatiepunt brengt de netbeheerder eenmalige kosten in rekening.

4. Wat zijn de voorwaarden voor een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)?
In principe is elke bemeten aansluiting geschikt voor een extra meetpunt (secundair allocatiepunt), maar er gelden wel een aantal voorwaarden voor het gebruik ervan:

 • Voor het extra meetpunt wordt geen aansluit- en transportovereenkomst afgesloten door de netbeheerder. Wel worden alle extra meetpunten opgenomen in de aansluit- en transportovereenkomst van de aansluiting (primair allocatiepunt);
 • Als de aansluiting (primair allocatiepunt) buiten bedrijf wordt gesteld, komen de extra meetpunten automatisch te vervallen;
 • Alle extra meetpunten worden gebruikt voor één WOZ;
 • Extra meetpunten worden niet gebruikt voor woonfuncties, zoals onderhuur;
 • De installaties achter de meetpunten mogen niet onderling met elkaar verbonden zijn;
 • Voor elk individueel meetpunt moet er een contract worden afgesloten met een en dezelfde meetverantwoordelijke;
 • Voor elk individueel meetpunt moet er een contract worden afgesloten met een energieleverancier.

5. Wie is aanspreekpunt voor de netbeheerders? De contractant op de aansluiting en/of de gebruiker van het extra meetpunt (secundaire allocatiepunt)?
In alle gevallen blijft de contractant op de aansluiting (het primaire allocatiepunt) enige aanspreekpunt voor de netbeheerder. 

6. Kan de bestaande aansluiting worden gewijzigd zonder dat ik hier overlast van ondervind?
Bij een seriële variant moet dit besproken worden met de betrokken installatieverantwoordelijke en meetverantwoordelijke. Bij een parallelle variant zal altijd de hele aansluiting tijdelijk buiten bedrijf worden gesteld. 

7. Wat gebeurt er met het extra meetpunt (secundair allocatiepunt) als de eigenaar van de zonnepanelen op mijn dak gaat verhuizen?
U kunt het extra meetpunt (secundair allocatiepunt) eenvoudig laten verwijderen, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw aansluiting. Vanuit de netbeheerders zijn hier bij de seriële variant geen kosten aan verbonden. Om een extra meetpunt te verwijderen, kunt u contact opnemen uw netbeheerder en uw meetbedrijf. 

8. Moeten er nog aanpassingen gedaan worden in de bestaande installatie?
Dit moet beoordeeld worden door uw installatieverantwoordelijke. Pas wanneer daarnaast ook de capaciteit van de aansluiting gewijzigd moet worden, dient dit beoordeeld te worden door uw netbeheerder. 

9. Welke meter wordt er gebruikt voor het extra meetpunt (secundair allocatiepunt)?
Voor een seriële variant bepaalt de netbeheerder dit in samenspraak met uw meetverantwoordelijke. Voor de parallelle variant gelden voor alle extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) De meeteisen zoals vastgelegd in de Meetcode.

10. Kan ik achter mijn grootverbruikaansluiting ook een kleinverbruikmeter als extra meetpunt (secundair allocatiepunt) laten plaatsen?
Nee, de soort meter die geplaatst gaat worden wordt in het geval van de seriële variant door de Netbeheerder, in samenspraak met uw meetverantwoordelijke, bepaald. Voor de parallelle variant gelden de eisen zoals vastgelegd in de Meetcode.

11. Kan mijn bruto productiemeter omgezet worden naar een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)?
Ja, dat is mogelijk, neem hiervoor contact op met uw netbeheerder.

12. Wat is het tarief voor een extra meetpunt (secundaire allocatiepunt)?
De kosten zijn afhankelijk van de gekozen variant (parallel of serieel). Bij de parallelle variant zal de netbeheerder eenmalige aansluitkosten in rekening brengen, bij de seriële variant zal de installateur deze kosten in rekening brengen omdat hij deze werkzaamheden uitvoert. De netbeheerders brengen geen periodieke kosten voor de extra meetpunten in rekening.

Terug

 

Aanvragen van extra meetpunt (secundair allocatiepunt)
 

1. Wie mag er een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) aanvragen? 
Alleen de gebruiker van de aansluiting kan een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) voor die aansluiting aanvragen. De gebruiker is namelijk verantwoordelijk voor de gehele aansluiting, inclusief de extra meetpunten.

2. Hoe vraag ik een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) aan? 
U kunt het extra meetpunt (secundair allocatiepunt) bij de meeste netbeheerders direct aanvragen via mijnaansluiting.nl.

3. Hoe vraag ik een nieuwe aansluiting met één of meerdere extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) aan?
Als u in mijnaansluiting.nl een aanvraag doet voor een nieuwe (permanente) aansluiting kunt u aangeven of u bij deze aansluiting extra meetpunt(en) wilt laten aanbrengen.

4. Hoe vraag ik een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) aan bij een bestaande aansluiting?
U kunt in mijnaansluiting.nl een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) aanvragen bij de vraag ‘Voor welke aansluitingen wilt u deze aanvraag indienen?’.
1. Kies voor elektriciteit; 
2. Kies voor ‘wijzigen aansluiting’;
3. Kies voor ‘toevoegen/ verwijderen extra meetpunt’.
U krijgt dan als vervolgvraag hoeveel extra meetpunten u wilt aanvragen.

5. Wat is de levertijd van een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)? 
De kosten zijn afhankelijk van de gekozen variant (parallel of serieel). Bij de parallelle variant zal de netbeheerder eenmalige aansluitkosten in rekening brengen, bij de seriële variant zal de installateur deze kosten in rekening brengen omdat hij deze werkzaamheden uitvoert. De netbeheerders brengen geen periodieke kosten voor de extra meetpunten in rekening.

Terugleveren van elektriciteit
 

1. Welke vormen van opgewekte energie komen in aanmerking voor een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)?
Hier wordt geen onderscheid in gemaakt. Deze aansluitvorm wordt alleen aangeboden voor elektriciteit en niet voor gas.

2. Ik lever energie terug. Is het zinvol om voor een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) te kiezen? 
De kosten zijn afhankelijk van de gekozen variant (parallel of serieel). Bij de parallelle variant zal de netbeheerder eenmalige aansluitkosten in rekening brengen, bij de seriële variant zal de installateur deze kosten in rekening brengen omdat hij deze werkzaamheden uitvoert. De netbeheerders brengen geen periodieke kosten voor de extra meetpunten in rekening.

3. Kan ik terugleveren via een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)?
Ja, alle extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) gelden als volledig functionele meetpunten. Er kan dus op elk meetpunt teruggeleverd worden. Voor terugleveren moet het extra meetpunt in het geval van kleinverbruik wel apart worden aangemeld op energieleveren.nl. in het geval van grootverbruik moet het extra meetpunt worden aangemeld bij CertiQ.

Terug

 

Verwijderen van een extra meetpunt (secundair allocatiepunt)
 

 

1. Ik heb een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) dat ik niet nodig heb. Wat moet ik doen?
Indien gewenst kan het extra meetpunt (secundair allocatiepunt) worden verwijderd. Hier kunnenechter wel kosten aan verbonden zijn. U kunt er ook voor kiezen om het extra meetpunt te behouden, zonder deze te gebruiken. Zorg er dan wel voor dat dit extra meetpunt bij een energieleverancier is aangemeld.

2. Kan ik een van mijn extra meetpunten (secundair allocatiepunten) tijdelijk uit bedrijf stellen als ik deze niet gebruik?
Nee, het is alleen mogelijk om de aansluiting (zowel de primaire- als secundaire allocatiepunten) in zijn geheel uit bedrijf te stellen. 

3. Hoe kan ik een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) laten verwijderen?
U kunt in mijnaansluiting.nl een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) laten verwijderen bij de vraag ‘voor welke aansluitingen wilt u deze aanvraag indienen?’.
1. Kies voor elektriciteit;
2. Kies voor ‘wijzigen aansluiting’; 
3. Kies voor ‘toevoegen/ verwijderen extra meetpunt’.
U krijgt dan als vervolgvraag hoeveel extra meetpunten u wilt verwijderen.

Mijnaansluiting.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk wat dit voor u betekent. Wanneer u doorgaat accepteert u het gebruik van deze cookies. Akkoord