Privacyverklaring

Stichting Mijnaansluiting.nl respecteert de privacy van bezoekers. Persoonsgegevens die u ons verschaft worden vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Wij vragen alleen naar persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Deze diensten voeren wij uit in opdracht van de bij Mijnaansluiting.nl aangesloten netbeheerders. De netbeheerders zijn de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG, Mijnaansluiting.nl is verwerker. 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Mijnaansluiting.nl verwerkt in opdracht van de   aangesloten netbeheerders aanvragen met betrekking tot het realiseren, wijzigen of verwijderen van elektriciteits-, gas-, warmte-, water-, riool-, telefoon- en internetaansluitingen. Op Mijnaansluiting.nl kunt u uw aansluitingen centraal en digitaal aanvragen, laten wijzigen of verwijderen. Bijna alle netbeheerders die in Nederland actief zijn in het beheer van elektriciteits-, gas-, warmte-, water-, riool-, telefoon- en internetaansluitingen zijn aangesloten bij de Mijnaansluiting.nl en bieden via deze website hun producten en diensten aan. Via Mijnaansluiting.nl doen zij u een aanbieding of gaan zij direct een overeenkomst met u aan.

Om via deze website aansluitingen aan te vragen, te laten wijzigen of verwijderen, hebben wij uw gegevens nodig. Wanneer u een aanvraag indient voor realisatie, wijzigen of verwijderen van een aansluiting, stuurt Mijnaansluiting.nl uw gegevens door naar de desbetreffende deelnemende partijen (aangesloten netbeheerders of uitvoerende partijen die namens hen handelen) die uw aanvraag in behandeling nemen. Uw gegevens worden aan hen ter beschikking gesteld uitsluitend ten behoeve van de hierboven genoemde dienstverlening.

Wie heeft inzage in uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens en informatie worden verschaft aan medewerkers van de aanbiedende partijen waarbij u een aanvraag indient, of die namens hen handelen. Alleen medewerkers met de juiste rechten van de betreffende aanbieder of uitvoerende partij hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Beveiliging gegevens

Uw gegevens worden bewaard en beheerd in een persoonlijk en beveiligd digitaal dossier. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is beschermd door uw e-mailadres en wachtwoord. U moet zelf voorzorgsmaatregelen nemen om misbruik te voorkomen. Pas op voor mee kijkers en geef uw inlogcodes niet aan derden. Voorkom dat uw computer, tablet of telefoon kwijtraakt of gestolen wordt. Mocht dit toch gebeuren, dan kunt u de instellingen van uw account aanpassen.


Mijnaansluiting.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures met betrekking tot het vastleggen en verstrekken van gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.

Bewaartermijnen

Mijnaansluting.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelstellingen. Daarnaast respecteert Mijnaansluiting.nl de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop hiervan worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd bewaard, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar een persoon.

Inzage, correctie en contact

Via een persoonlijke inlogcode (e-mailadres en wachtwoord) krijgt u online toegang tot uw persoonlijke, digitale dossier. Hierin kunt u zelf uw persoonsgegevens beheren en eventuele wijzigingen en aanvullingen doorgeven.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, neem dan contact met ons op via functioneelbeheer@mijnaansluiting.org.

 

Cookies

Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, maakt Mijnaansluiting.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij gebruik van de website worden opgeslagen op uw computer.

Wat doen cookies, en waarom worden ze gebruikt?

Cookies van Mijnaansluiting.nl zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet. Wij gebruiken cookies om u te herkennen wanneer u de website bezoekt en om te zorgen dat de website goed werkt. Zo zorgen cookies ervoor dat u ingelogd blijft en uw aanvraag tussentijds wordt opgeslagen. Verder krijgen we door cookies informatie over het gebruik van onze diensten. Zo kunnen we die verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze gebruikers.

De meeste cookies van Mijnaansluiting.nl verdwijnen wanneer u de browser sluit. Sommige cookies blijven langer staan. U kunt ze zelf op ieder moment via uw browser verwijderen.

Welke cookies gebruikt Mijnaansluiting.nl?

De cookies die mijnaansluiting.nl gebruikt zijn:

  • Cookies ter authenticatie en ondersteuning van de sessie
    • Deze cookies ondersteunen de werking van de website. Ze worden niet opgeslagen; wanneer u uw browser sluit, zijn de cookies weg.
  • Cookie voor automatisch inloggen
    • Deze cookie wordt gebruikt wanneer u de optie 'onthoud mijn wachtwoord' gebruikt. Bij een volgend bezoek kunt u automatisch inloggen.
  • Google Analytics
    • Mijnaansluiting.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. De gegevens die wij hiermee verkrijgen, kunnen ons helpen de gebruiksvriendelijkheid van deze website te verbeteren. Informatie over het gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) wordt door deze cookie opgeslagen. Deze analysegegevens zijn echter niet gekoppeld aan persoonlijke identificeerbare informatie en Google zal uw IP-adres niet associëren met gegevens die eerder zijn opgeslagen. 

Weigeren / verwijderen van cookies

Wilt u liever niet dat er cookies worden geplaatst op uw computer? Cookies kunt u altijd zelf via uw browser verwijderen of uitschakelen. Bij het volgende gebruik van Mijnaansluiting.nl ontvangt u dan geen cookies meer. Houdt u er echter rekening mee dat het weigeren van cookies de werking van de website Mijnaansluiting.nl kan beïnvloeden.

Bescherming Persoonsgegevens

Mijnaansluiting.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Met de deelnemende partijen die hun producten en diensten aanbieden op deze site zijn afspraken gemaakt om uw privacy te waarborgen. 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg regelmatig deze pagina om van de wijzigingen in deze privacyverklaring op de hoogte te blijven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 mei 2018.

Elektriciteit Gas Warmte Water Riool Media & Communicatie

Mijnaansluiting.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk wat dit voor u betekent. Wanneer u doorgaat accepteert u het gebruik van deze cookies. Akkoord